Cirkulär ekonomi

Case företagsfilm

Let’s get things explained!Klicka här!

Syfte

Uppdraget gjordes på beställning av Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svenskt Vatten och Energiföretagen. Samtliga beställare är branschorganisationer vars branscher verkar praktiskt inom ramen för begreppet som kallas cirkulär ekonomi. Syftet med denna företagsfilm var att förklara hur respektive beställares verksamhetsområde är kopplat till den andres och visa hur respektive delområde blir en cirkulär helhet.

Målgruppen för projektet var allmänheten snarare än opinionsbildare. Vi skulle rikta den mot ett allmänt medborgarperspektiv – en miljömedveten medborgare som är mån om att sortera sitt avfall. De flesta vet inte hur allting hänger ihop, filmen var därför ganska grundläggande kunskapsmässigt.

Målet var att detta skulle fungera som en allmän ingång i många sammanhang där ämnet tas upp. Att förklara de beståndsdelar (som branscherna utgör) som i sig kanske inte, nödvändigtvis, är imponerande, men att det tillsammans blir en fantastisk produkt. Vidare var också tanken för branschmedlemmarna att använda filmen, ju fler som delar den desto bättre. Det skulle också vara tydligt hur branschernas olika produkter kommer in i filmen.

 

Kontakta oss