Informationsfilm

Landningssida för SEO 🙂

Let’s get things explained!Klicka här!

Företag idag är i stor utsträckning i behov av att hitta nya sätt att förklara och förenkla sin kommunikation.

Innehåll som är svårt att förstå och tidskrävande att ta till sig får inte längre plats i våra mottagares ’attention span’ och därför behöver kommunikationen förnyas och presenteras på ett mer tillgängligt sätt.

Med en informationsfilm kan alla aspekter av innehållet anpassas in i minsta detalj – så att varje enskilt element kan kommunicera ditt budskap.

Detta hjälper dig att förklara vad du gör, hur du löser ett problem, på ett optimalt sätt.

En informationsfilm är en film, antingen animerad eller filmad, där man på kortast möjliga tid och på det mest effektiva sättet ämnar förmedla information och förklara idéer, produkter, tjänster eller dylikt.

Varför informationsfilm?

Internet används som sökmotor, handelsplats, kunskapsbank, för arbete, nöje och social gemenskap – detta är bakgrunden till varför rörligt innehåll har blivit ett viktigt och kraftfullt verktyg. Nedan följer trender och statistik:

 • 81 % av företagen använder film som marknadsföringsverktyg – upp från 63% från det senaste året. (Hubspot)
 • Tittare minns 95 % av innehållet när de tittar på det i en film, jämfört med 10 % när de läser det i text. (Insivia)
 • Film ökar den organiska söktrafiken på en webbplats med 157 %. (Conversion XL)
 • En webbplats är 53 gånger mer benägen att hamna på Google’s förstasida om den innehåller film. (Insivia)
 • 85 % av konsumenterna vill se mer filminnehåll från varumärken. (Hubspot)
 • 52 % av marknadsförarna säger att film är den typ av innehåll som har den bästa avkastningen. (Hubspot)
 • 83 % av marknadsförarna skulle öka sitt användande av film som strategi om det inte fanns några hinder som tid, resurser och budget. (Buffer)

Vår process

 1. Uppstartsmöte – Vi träffas för att konkretisera mål, förväntningar och innehåll i projektet.
 2. Copy, idé och koncept – Vi hjälper till med att ta fram copy åt filmen.
 3. Storyboard och stilförslag – Baserat på copy tar vi fram en storyboard (bildmanus), skisser som scen för scen visar filmens händelseförlopp. Detta presenterar vi sedan för er i person. Gällande stilförslaget så kommer vi presentera ett eller två stilförslag i det tilltänkta grafiska stuket.
 4. Designboard – När vi bestämt hur filmen ska klä sig gör vi detaljerade illustrationer av samtliga scener i storyboarden. Detta material, dvs. designboarden, utgår vi sedan från vid animerandet.
 5. Inspelning av voice-over.
 6. Animation – Vi tar de illustrationer, tillika arbetsfiler, som vi presenterat i designboarden och börjar animera dem.
 7. Ljuddesign – När vi är klara med animerandet läggs bakgrundsljud och ljudeffekter på.
 8. Leverans – Vi levererar enligt överenskommelse.

I de olika produktionsstegen är ni så delaktiga ni vill. Efter samtliga steg får ni alltid lämna feedback på det vi material vi tagit fram.

Vi vågar hävda att med hjälp av våra noggrant genomtänkta och stilfulla informationsfilmer kan vi hjälpa dig att attrahera och nå din målgrupp på ett mer tilltalande, intresseväckande och lättillgängligt sätt.

Med våra Explainer videos tar du dig lättare igenom bruset och till dina mottagare!

Om oss

Explainer grundades 2013 och var en av de första kommunikationsbyråerna som nischade in sig på förklarande informationsfilm.

Idag är vi den största byrån i Sverige inom denna nisch. Vi erbjuder strategi, produktion och distribution av rörligt innehåll i digitala kanaler.

Bland våra kunder finns bolag som IKEA, Sodexo, Sandvik, Seco, Bayer, Svenskt Näringsliv, Normet, Vattenfall, Fortum, Orkla Foods mfl.

Vi jobbar även med internationella NGO’s och är upphandlade av Göteborgs stad, Malmö stad, Skogsstyrelsen och Myndigheten för delaktighet.

Naturkompaniet

Det här är en film för att uppmärksamma Naturbonusen som Naturkompaniet årligen delar ut till natur- och miljövårdsprojekt.

Normet

Med en realistisk 3D-animation hjälpte vi Normet att kommunicera sina produkter som används i tunnelborrmaskiner.

Finfa

Tillsammans med Finfa har vi tagit fram ett nytt sätt att kommunicera förköpsinformation på. På ett enkelt och engagerade sätt går vi igenom vad som ingår i de kollektivavtalade försäkringarna.

Vi plockar ut essensen av det ni vill kommunicera och paketerar det på ett lättbegripligt och tilltalande sätt. Utöver animation, illustration och manus lägger vi därför mycket tid och resurser på att förstå exakt vad det är ni vill förmedla. Det är ett digert grundarbete. Men vi nöjer oss aldrig med något annat.

Utvalda produktioner

Animerad informationsfilm

Animerad informationsfilm som förklaringsredskap har ökat enormt under de senaste åren i Sverige och är ett ypperligt sätt att förklara en idé, produkt eller tjänst.

För att ta sig igenom bruset och nå ut med sitt budskap så behöver vi engagera mottagaren – Det hjälper vi på Explainer er med.

Kontakta oss