Case

Let’s get things explained!Klicka här!

Cirkulär ekonomi

Uppdraget gjordes på beställning av Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svenskt Vatten och Energiföretagen. Samtliga beställare är branschorganisationer vars branscher verkar praktiskt inom ramen för begreppet som kallas cirkulär ekonomi. Syftet med filmproduktionen var att förklara hur respektive beställares verksamhetsområde är kopplat till den andres och visa hur respektive delområde blir en cirkulär helhet.

Läs hela caset

Finfa (En del av Svenskt Näringsliv)

Finfa är Svenskt Näringslivs enhet för information kring de kollektivavtalade försäkringarna. Explainer har i mer än fyra år arbetat tillsammans med Finfa för att stärka upp deras kommunikation med explainer videos.

Läs hela caset

Vattenfall

Vår ingång på uppdraget blev att visa och förklara elnätets roll i samhället och i infrastrukturen och därmed vad kunden betalar för när hen betalar elnätsavgiften.

Läs hela caset

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet, MFD, har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. MFD:s uppdrag styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken. Dessa bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs hela caset

Kontakta oss