Cirkulär ekonomi

Case informationsfilm

Let’s get things explained!Klicka här!

Om

Finfa är Svenskt Näringslivs enhet för information kring de kollektivavtalade försäkringarna.

Explainer har i mer än fyra år arbetat tillsammans med Finfa för att stärka upp deras kommunikation med explainer videos.

Under 2018 tog vi, i nära samarbete med Finfas kommunikationsgrupp, en serier explainer videos som förklarade särskilda försäkringshändelser. Detta för att arbetsgivare enkelt ska få veta vilka åtaganden som gäller vid olika situationer.

Samarbetet resulterade i att varaktigheten hos Finfas besökare ökade vilket i sin tur höjer finnas placering på Googles på relevanta sökningar.

Finfas strävan efter att tillgängliggöra och förenkla informationen genom explainer videos har möts av stort beröm från sin målgrupp.

Kontakta oss