Vattenfall Eldistribution – Elnätsavgiften

Case informationsfilm

Let’s get things explained!Klicka här!

Syfte

Uppdragets syfte var att förklara vad det är kunder betalar för när de betalar elnätsavgiften. Elnätspriset är något diffust och förväxlas ofta med elpriset. Elbolag går att byta, men inte elnät – elnätet är ett naturligt geografiskt monopol. Målgruppen här var således människor boende inom ett visst geografiskt område som elnätet omfattar. Generellt upplevde kunden att kunskapen kring detta var låg, därför behövde de förklara på ett tydligt och enkelt sätt.

Elnätets leveranssäkerhet tas ofta förgivet. Elnätsavgiftens syfte är att garantera en leveranssäkerhet om 98–99 %, 24 timmar om dygnet – en viktig funktion för samhället, då många delar av det och våra liv är beroende av det. För att kunna göra det måste elnäten underhållas, allt måste kunna mätas, tekniken måste förnyas etc. 100-tals projekt varje dag som bemannas och bevakas dygnet runt. Det kostar mycket pengar – därav elnätsavgiften.

Vår ingång blev att visa och förklara elnätets roll i samhället och därmed vad kunden betalar för när hen betalar elnätsavgiften.

Kontakta oss