in file single.php

Nodra

Vi hjälpte Nodra att ta fram en informationsfilm för att visa invånarna i Norrköpings kommun hur en genomsnittlig soppåse ser ut i regionen. Filmen visar vad en ”Norrköpingspåse” innehåller samt hur påsen med restavfall faktiskt ska se ut.
Kontakta oss