Case

Let’s get things explained!Click here!

Företagsfilm om cirkulär ekonomi

Uppdraget gjordes på beställning av Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svenskt Vatten och Energiföretagen. Samtliga beställare är branschorganisationer vars branscher verkar praktiskt inom ramen för begreppet som kallas cirkulär ekonomi. Syftet med filmproduktionen var att förklara hur respektive beställares verksamhetsområde är kopplat till den andres och visa hur respektive delområde blir en cirkulär helhet.

Läs hela caset.

Finfa (En del av Svenskt Näringsliv)

Finfa är Svenskt Näringslivs enhet för information kring de kollektivavtalade försäkringarna. Explainer har i mer än fyra år arbetat tillsammans med Finfa för att stärka upp deras kommunikation med explainer videos.

Contact us